جستجوی آزمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1D
نوع نمونه
Whole Blood
حجم نمونه
10
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
ارسال نمي شود
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
در ارلن با گلاس بید20 دقیقه شیک دهید
نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
ال اي سل