قند خون دو ساعته

دستورالعمل آزمایش قند خون 2 ساعته

  • شب قبل از آزمایش حداقل 12 - 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید .  • پس از این که نمونه خون برای اندازه گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل نمائید   • وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید . نمونه گیری دقیقا 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد .  •حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید .  • قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین 2 ساعت آمادگی اکیدا از مصرف دخانیات اجتناب نمائید .  • در طول آزمایش (در طی 2 ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید .  • آزمایش را حتما باید قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر روز خود داری کنید  • در طی 2 ساعت آمادگی از خوردن هر نوع خوردنی (حتی آدامس ) و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمائید   دستورالعمل  تست تحمل گلوکز • بیماران با سابقه بستری تا 1 هفته بعد از ترخیص نباید تست را انجام دهند. • در یک هفته گذ شته تغییری در رژیم غذایی صورت نگرفته باشد. • شب قبل از آزمایش حداقل 12 - 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید . • آزمایش را حتما باید قبل از ساعت 9 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر روز خود داری کنید .  • قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین 2 ساعت آمادگی اکیدا از مصرف دخانیات اجتناب نمائید •شربت تهیه شده را ظرف 5 تا 10 دقیقه میل نمایید. •طی مدت 2 تا 3 ساعت زمان انجام تست چیزی میل نشود حتی آب  •در طول مدت انجام آزمایش از انجام پیاده روی و ورزش خودداری نمائید.