دستورالعمل ناشتا بودن

دستورالعمل نمونه ناشتا 

     ممكن است براي بعضي از آزمايشها نمونه خون یا ادرار بصورت ناشتا لازم باشد. دليل آن تغيير ميزان برخي از مواد موجود در خون يا ساير مايعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا لازم است از چند ساعت قبل غذايي خورده نشود، مثل آزمايش قند (گلوكز) و بعضي از چربيها (تري گليسريدها).     اگر از شما خواسته شود ناشتا به آزمايشگاه مراجعه كنيد، رعايت نكات زير الزامي است:  •     دوازده ساعت (12) قبل از دادن نمونه از خوردن غذا و نوشيدني (به جز آب) پرهيز كنيد. بطور معمول شروع پرهيز از 8 شب قبل از روز آزمايش زمان مناسبي است. برای قند ناشتا 8 ساعت ناشتایی کفایت         می کند.  •    غذایی که قبل از آن میل میشود ساده و کم چرب باشد  •  درصورت احساس تشنگي مي توانيد آب بنوشيد ( تا دو لیوان آب مجاز است ) ولي نوشيدن آبميوه، چاي و قهوه ممنوع است. از 2 ساعت قبل از آزمایش آب هم میل نشود. •    در مدت زمان ياد شده سيگار نكشيد، آدامس نجويد، ورزش نكنيد.  •  چنانچه در حال مصرف داروهاي خاصي هستيد، مصرف را ادامه دهيد مگر آنكه پزشكتان شما را منع كند•  پس از انجام نمونه گيري مي توانيد  رژيم غذايي طبيعي خود را از سر گيريد.

 

تستهايي كه بيمار بايد شرايط ناشتا بودن را رعايت كند

1-قند ناشتا                2- چربي-كلسترول           3- آهن     4-پرولاكتين    5- هورمون رشد  

ساير تستها بهتر است كه به صورت ناشتا انجام شود مگر با تجويز پزشك در هر ساعت از روز قابل انجام است.