جمع آوری مایع منی

دستور العمل جمع آوری نمونه منی

  آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت نازائی در مردان مورد استفاده قرار میگیرد .  • نمونه باید ترجیحاً در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد ، نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمائید .  • نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از 2 روز و پس از 7 روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست .  • وجود تب در خلال3 روز پیش از انجام آزمایش ، نتیجه را تحت تاثیر قرار میدهد .  • بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده ، جمع آوری گردد .  • نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایشگاه مناسب نیست .  • باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داداه شود باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد .  • قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن ( 37درجه سانتی گراد ) برسانید .  • نمونه در نزدیک بدن بین حوله و زیر دست تا آزمایشگاه حمل شود. •    از قرار دادن نمونه در حرارت کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتی گراد خود داری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (37 درجه سانتی گراد ) نگهداری کنید   توجه : نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد ، فاقد ارزش است .  آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان ( وازکتومی )  انجام آزمایش منی در این افراد مشابه انجام آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که :  • این آزمایش باید2 ماه پس از بستن لوله ها انجام شود .  • در طی 24 ساعت از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود .