نمونه ادرار کودکان

نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال

    نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود ، کمی یا زیادی برخی از مواد و سلول ها از جمله قند ، پروتئین ، خون ، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش تجزیه ادرار و خصوصاکشت آن  ازنظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد . لذا ضرورت داردنمونه ادرار بارعایت موارد ذیل تهیه گردد :   •  محل خروج ادرار کاملا با آب و صابون شسته شود . سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید .  •  کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده باز کرده و به طور پاکیزه روی محل قرار داده شود .  •  هر کیسه ادراری حداکثر 45 دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد .  •  چنانچه کودک ر احمام برده و سپس این کار را انجام دهید بهتر است .  •  در هنگام خواب راحت تر می توان به طفل کیسه وصل نمود . حدود 10 الی 15 سی سی ادرار که در کیسه جمع شود سر آن را تا کرده تا بسته شود .  •  نمونه باید سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود و چنانچه به ما دسترسی نداشتید آن را در یخچال قرار داده و حداکثر 3 ساعت بعد به آزمایشگاه بیاورید .  •  لطفاً فراموش نشود ، کیسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد .