نمونه ادرار ویژه آقایان

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز (ویژه آقایان)   

  نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود ، کمی یا زیادی برخی از مواد و   سلول ها از جمله قند ، پروتئین ، خون ، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود . اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش تجزیه ادرار و خصوصا کشت آن  از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد . لذا ضرورت دارد نمونه ادرار بارعایت موارد ذیل تهیه گردد:  • بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است .  • پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید .  • دست های خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید .  • در ظرف را با احتیاط باز کنید . تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند .  • سر آلت را با یک دستمال مرطوب یک بار مصرف تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید . این کار را دو مرتبه تکرار کنید .  • مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد .  • مقدار کمی از قسمت اول ادرار (دو ثانیه اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود 30 میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمائید .  • درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید .  • بهتر است درصورت امکان شب پيش از نمونه برداري، حمام کنيد.  مراجعه کننده گرامی :  در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود :  • حداکثر 20 دقیقه پس از جمع آوری باید آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.   • نمونه ادرار را تقریبا تا 6 ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود .  • در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید.