اخبـــار
احتمال افزایش موارد بیماری کرونا در هفته‌های آینده در کشور ١٤٠١/١٠/١١
سخنگوی ستاد ملی کرونا، با توجه به احتمال افزایش موارد بیماری کرونا در هفته‌های آینده در کشور، از آمادگی مراکز درمانی و تیم‌های واکنش سریع برای شرایط احتمالی گسترش بیماری و تامین داروهای مورد نیاز و تشدید مراقبت‌های مرزی خبر داد[ ادامه ]