خبرهای جدید
پیامهای بهداشتی

  آيا مي دانيد شما می توانید با انجام زود هنگام تستهاي ساده اي همچون:

 قند خون = از ديابت       چربي و كلسترول و اسیداوریک = از بالا بودن آنها و احتمال بیماری قلبی

 PSA و پاپ اسمیر = از احتمال سرطان پروستات و سرطانهای زنانه

 خون مخفی مدفوع و ادرار = از احتمال سرطان روده بزرگ و مثانه      خون ساده = احتمال کم خونی

 اطلاع یابید و جهت پيشگيري و درمان زودرس آنها اقدام نماييد.