تماس با ما


     شما می توانید به صورت شبانه روزی با ما در تماس باشید:

     آدرس:کرمان-خیابان ابوحامد-روبروی اداره اوقاف-بیمارستان مهرگان-طبقه اول

   تلفن:  2268435-2224512-0341    فاکس:2268435-034

     ایمیل:          Mehrgan_lab@yahoo.com