تماس با ما

  
    شما می توانید به صورت شبانه روزی با ما در تماس باشید:

 
    آدرس:

                   کرمان-خیابان ابوحامد-روبروی اداره اوقاف-بیمارستان مهرگان-طبقه اول

 

    تلفن:   

                 2268435-2224512-0341    فاکس:2268435-034

 

    ایمیل:     

               Mehrgan_lab@yahoo.com