راهنمای دریافت جواب

    مراجعین محترم در صورت تسویه حساب (هنگام پذیرش یا ازطریق سایت-پرداخت اینترنتی )می توانید از

                           طریق وب سایت آزمایشگاه نتایج آزمایشات خود را دریافت نمایید.


                           برای دریافت جواب در قسمت جوابدهی آنلاین با انتخاب آیتم مراجعه کنندگان نام کاربری

                           ( شماره پذیرش ) خود را که روی قبض (بالای اسم) به صورت 1296-04 درج شده است

                           به شکل 041296 وارد نمایید و برای رمز عبور نیز شماره تلفن همراهی که به اپراتور

                           پذیرش داده اید ...0913 را وارد نمایید.

                           پس از ورود به صفحه دریافت نتایج می توانید از طریق لینکی که در اختیارتان قرار
می گیرد

                           فایل مورد نظر را دانلود نمایید.